Isologo amb base tipogràfica que vaig fer sobre el 2003, i encara segueix en ús. Partint d’una tipografia base, la vaig modificar per donar-li una mica més de força, i potenciar-la usant un verd intens en el simbol.